Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Remont placu składowego w ciepłowni

  • Rok inwestycji: 2016 r.

  • Miejsce inwestycji: Lidzbarska 33

  • Łączna kwota inwestycji: 49 658,94 zł

Opis inwestycji