Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Modernizacja obiektów szkół i przedszkoli miejskich

  • Rok inwestycji: 2023 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Kolejowa 62, ul. Jagiellońska, ul. Królowej Jadwigi

  • Łączna kwota inwestycji: 643 840,00 zł

Opis inwestycji

W ramach zadania wykonano:

  • remont pomieszczeń wraz z ich dostosowaniem dla potrzeb szkoły w istniejącym budynku szkolnym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 przy ulicy Kolejowej 62 w Brodnicy”
  • wykonano naprawę dachu wraz z obróbkami blacharskimi na budynku przedszkola przy ulicy Jagiellońskiej 8 w Brodnicy
  • ogrodzono teren zielony wokół Przedszkola przy ulicy Królowej Jadwigi od strony OSiR (parkingu) w Brodnicy
  • wykonano remont pomieszczeń szkoły w istniejącym budynku szkolnym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 przy ulicy Kolejowej 62 w Brodnicy.