Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Remonty szkół i przedszkoli

  • Rok inwestycji: 2013 r.

  • Miejsce inwestycji: Szkoły i przedszkola na terenie miasta Brodnicy

  • Łączna kwota inwestycji: 315 184,13 zł

Opis inwestycji

Naprawę pokrycia dachu i orynnowania budynku Gimnazjum Nr 1 przy ul. Wiejskiej nad aulą oraz nad łącznikiem, wymianę orynnowania i obróbki blacharskie na budynku Przedszkola przy ul. Wyspiańskiego 13, remont łazienki budynku przyszkolnego SP Nr 1 (przedszkole) przy ul. 3 Maja, wymianę orynnowania, remont kominów, obróbek blacharskich budynku przedszkola przy ul. Wyspiańskiego 12a, remont dachu na budynku przedszkola nr 8 przy ul. Zielonej, wykonanie izolacji przeciwdźwiękowej Segmentu A przy Zespole Szkół Nr 1, wymianę urządzeń systemu sterowania wentylacji basenu przy ZS Nr 1, remont czerpni basenu przy ZS Nr 1, porządkowanie terenu boiska asfaltowego przy SP Nr 1, wykonanie stolarki, systemu oddymiania klatki schodowej oraz przeniesienie hydrantów w Zespole Szkolno-przedszkolnym przy ul. Jagiellońskiej 8, roboty remontowe w przedszkolu Nr 8 przy ul. Zielonej 3, wymianę wkładów kominowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 przy ul. Nowej 34, wykonanie i montaż drzwi wewnętrznych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. Nowej 34, korytarza przy wejściu do hali sportowej i basenu przy ZS Nr 1, wymianę 16 szt. okien w ZS Nr 1, wymianę 5 szt. okien w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 przy ul. 3 Maja 2, wykonano Projekt Termomodernizacji budynków Zespołu Szkół Nr 1 w Brodnicy.