Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Remonty szkół i przedszkoli

  • Rok inwestycji: 2015 r.

  • Miejsce inwestycji: Gimnazjum nr 1 ul. Wiejska, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 ul. 3-go Maja

  • Łączna kwota inwestycji: 128 762,86 zł

Opis inwestycji

Wykonano:

  • remont dachu nad salą sportową budynku Gimnazjum nr 1 przy ulicy Wiejskiej w Brodnicy
  • remont pokrycia dachu nad zapleczem sali gimnastycznej oraz remont pomieszczeń sal lekcyjnych nr 12,17,9 przy Zespole szkolno-Przedszkolnym nr 1 przy ulicy 3-go Maja w Brodnicy.