Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Renowacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Brodnicy (budżet obywatelski)

  • Rok inwestycji: 2018 r.

  • Miejsce inwestycji: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Brodnicy

  • Łączna kwota inwestycji: 369 980,00 zł

Opis inwestycji

Wykonano dokumentację projektową, zadanie zrealizowano, zakres prac obejmował:

-wykonanie robót przygotowawczo-rozbiórkowych

-korytowanie z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża – 6930 m2

-przygotowanie i rozścielenie nawierzchni trawiastej

-roboty wykończeniowe – wykonanie ścian oporowych gabionowych

-ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8×30 cm- 351 mb.