Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Renowacja sieci deszczowej – ul. Ogrodowa

  • Rok inwestycji: 2023 r.

  • Miejsce inwestycji: Brodnica, ul. Ogrodowa

  • Łączna kwota inwestycji: 7 236,00 zł

Opis inwestycji

Rekonstrukcja kolektora deszczowego metodą bezwykopową z zastosowaniem rękawa wykonanego z włókna szklanego nasączonego żywicą poliestrową, utwardzanego promieniami UV. Średnica kolektora – 300 mm, długość odcinka – 10 m.