Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Renowacja sieci sanitanej – ul. Kościelna

  • Rok inwestycji: 2018 r.

  • Miejsce inwestycji: Brodnica, ul. Kościelna

  • Łączna kwota inwestycji: 10 868,00 zł

Opis inwestycji

Rekonstrukcja kolektora sanitarnego metodą bezwykopową z zastosowaniem rękawa wykonanego z włókna szklanego nasączonego żywicą poliestrową, utwardzanego promieniami UV. Średnica kolektora – 200, długość odcinka – 22,4 m.