Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Renowacja sieci sanitarnej – Os. Morskie Oko, Grunwald, Karbowo

  • Rok inwestycji: 2015-2016

  • Miejsce inwestycji: Brodnica, Os. Morskie Oko, Grunwald, Karbowo

  • Łączna kwota inwestycji: 454 468,50 zł

Opis inwestycji

Rekonstrukcja kolektora sanitarnego metodą bezwykopową z zastosowaniem rękawa wykonanego z włókna szklanego nasączonego żywicą poliestrową, utwardzanego promieniami UV.