Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Renowacja sieci sanitarnej – ul. Ceglana

  • Rok inwestycji: 2019-2021

  • Miejsce inwestycji: Brodnica, ul.Ceglana

  • Łączna kwota inwestycji: 248 081,00 zł

Opis inwestycji

Rekonstrukcja kolektora sanitarnego metodą bezwykopową z zastosowaniem rękawa wykonanego z włókna szklanego nasączonego żywicą poliestrową, utwardzanego promieniami UV. Średnica kolektora – 200 mm, długość odcinka – 560 m, średnica kolektora – 300 mm, długość odcinka – 14,5 m.