Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Renowacja sieci sanitarnej – ul. Dworcowa

  • Rok inwestycji: 2017 r.

  • Miejsce inwestycji: Brodnica, ul. Dworcowa

  • Łączna kwota inwestycji: 17 280,00 zł

Opis inwestycji

Rekonstrukcja kolektora sanitarnego metodą bezwykopową z zastosowaniem rękawa wykonanego z włókna szklanego nasączonego żywicą poliestrową, utwardzanego promieniami UV.