Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Renowacja sieci sanitarnej – ul. Kościuszki

  • Rok inwestycji: 2020 r.

  • Miejsce inwestycji: Brodnica, ul. Kościuszki

  • Łączna kwota inwestycji: 105 400,00 zł

Opis inwestycji

Rekonstrukcja kolektora sanitarnego metodą bezwykopową z zastosowaniem rękawa wykonanego z włókna szklanego nasączonego żywicą poliestrową, utwardzanego promieniami UV. Średnica kolektora – 400 mm, długość odcinka – 110 m.