Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Renowacja sieci sanitarnej – ul. Kręta

  • Rok inwestycji: 2022 r.

  • Miejsce inwestycji: Brodnica, ul. Kręta

  • Łączna kwota inwestycji: 126 274,50 zł

Opis inwestycji

Rekonstrukcja kolektora sanitarnego metodą bezwykopową z zastosowaniem rękawa wykonanego z włókna szklanego nasączonego żywicą poliestrową, utwardzanego promieniami UV. Średnica kolektora – 200 mm, długość odcinka – 99,66 m, średnica kolektora – 150 mm, długość odcinka – 173,25 m.