Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Renowacja sieci sanitarnej – ul. Lipowa

  • Rok inwestycji: 2017-2019

  • Miejsce inwestycji: Brodnica, ul. Lipowa

  • Łączna kwota inwestycji: 119 176,84 zł

Opis inwestycji

Rekonstrukcja kolektora sanitarnego metodą bezwykopową z zastosowaniem rękawa wykonanego z włókna szklanego nasączonego żywicą poliestrową, utwardzanego promieniami UV. Średnica kolektora – 200 mm, dlugość odcinka – 271 m., średnica kolektora – 400 mm, długość odcinka – 5 m.