Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Renowacja sieci sanitarnej – ul. Orzeszkowej

  • Rok inwestycji: 2018-2019

  • Miejsce inwestycji: Brodnica, ul. Orzeszkowej

  • Łączna kwota inwestycji: 121 272,87 zł

Opis inwestycji

Rekonstrukcja kolektora sanitarnego metodą bezwykopową z zastosowaniem rękawa wykonanego z włókna szklanego nasączonego żywicą poliestrową, utwardzanego promieniami UV. Średnica kolektora – 200 mm, długość odcinka – 290 m.