Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Renowacja sieci sanitarnej – ul. Piaski

  • Rok inwestycji: 2013-2019

  • Miejsce inwestycji: Brodnica, ul. Piaski

  • Łączna kwota inwestycji: 1 675 716,57 zł

Opis inwestycji

Rekonstrukcja kolektora sanitarnego metodą bezwykopową z zastosowaniem rękawa wykonanego z włókna szklanego nasączonego żywicą poliestrową, utwardzanego promieniami UV. Średnica kolektora – 1000 mm. Wykonanie obejścia i przepompowni ścieków z pominięciem kolektora DN 1000. Przebowa przewodu tłocznego o średnicy 600 i 800 mm.