Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Renowacja sieci sanitarnej – ul. Sikorskiego

  • Rok inwestycji: 2023 r.

  • Miejsce inwestycji: Brodnica, ul. Sikorskiego

  • Łączna kwota inwestycji: 96 991,20 zł

Opis inwestycji

Rekonstrukcja kolektora sanitarnego metodą bezwykopową z zastosowaniem rękawa wykonanego z włókna szklanego nasączonego żywicą poliestrową, utwardzanego promieniami UV. Średnica kolektora – 200 mm, długość odcinka – 53,6 m, 300 mm – 98 m.