Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Renowacja Wieży Ratuszowej z fragmentem muru widocznego od Dużego Rynku

  • Rok inwestycji: 2013 r./2014 r.

  • Miejsce inwestycji: Wieża Ratusza

  • Łączna kwota inwestycji: 375 231,87 zł

Opis inwestycji

Odrestaurowanie wieży Ratuszowej z fragmentem muru widocznego od Dużego Rynku.

Przedmiotem inwestycji była m.in:

– wymiana pokrycia ceramicznego i remont więźby dachu wieży;
– konserwacja wieży od zewnątrz do poziomu dachu;
– konserwacja wieży od wewnątrz;
– remont zachodniej elewacji od strony podwórka.

 

Całkowita wartość Projektu wynosi: 375 231,87 zł. Całkowite   wydatki   kwalifikowane w ramach  Projektu wynoszą: 375 231,87 zł, dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie nie większej niż: 281 423,90 zł, co stanowi 75 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.