Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Rewitalizacja mostu przez rzekę Drwęcę w ciągu ulicy Mostowej w Brodnicy

  • Rok inwestycji: 2012 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Mostowa

  • Łączna kwota inwestycji: 4 608 556,36 zł

Opis inwestycji

Zadanie zakończono 27.06.2012 r. Wykonano:

-most jednoprzęsłowy o konstrukcji przęsła żelbetowego, z prefabrykowanych dźwigarów żelbetowych sprężonych typu „T” (157 m3)

-posadowienie mostu palowe – każdy przyczółek posadowiony na 6 palach średnicy 1200mm z betonu klasy B30 (114m)

-nawierzchnia jezdni z mieszanki „SMA” warstwa ścieralna 4 cm (213 m2+1172 m2)

-krawężniki kamienne (58m)

-chodniki z betonowej kostki brukowej (608 m2)

-chodniki z żywic syntetycznych (140 m2)

-balustrada szczeblinkowa o wys. 110 cm (74,9 m).

Zadanie dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego, działanie 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast.