Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Rewitalizacja plaży miejskiej wraz z remontem istniejącego pomostu

  • Rok inwestycji: 2022 r.

  • Miejsce inwestycji: Niskie Brodno

  • Łączna kwota inwestycji: 1 200 000,00 zł

Opis inwestycji

Zadanie wykonano, zakres prac obejmował:

-rozbiórkę balustrady drewnianej -64.82 m
-rozbiórkę dyliny pomostowej o grubości do 70 mm-217,800 m2
-rozbiórkę krawężników, poprzecznic, podłużnic i oczepów 466,04 m
-wbijanie pali drewnianych z lądu rusztowania lub pomostu w grunt 30 szt.
-ułożenie belek głównych, podłużnic i poprzecznic pomostów 10,149 m3
-balustrady pomostowe poręcz drewniana 16×8 cm i listwy podłużne -10×5 cm 64,82 m
– montaż drabinki 10 stopniowej ze stali nierdzewnej do pomostu -26,4 kg
-montaż drabinki 6 stopniowej ze stali nierdzewnej ,do pomostu -16,7 kg
-wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr.6 cm -147 m2
-przygotowanie terenu pod nasadzenia kwiatowe z wymianą gleby -177 m2
-mechaniczne ścinanie i karczowanie krzaków -20 m2
-nawiezienie i rozplanowanie warstwy 10 cm piasku na teren plaży -250 m3
-sadzenie bylin, traw ozdobnych w ilości 1159 szt. -1559 szt.
-rozplantowanie kamienia na rabatach -177 m2
-pielęgnacja drzew; usuwanie posuszu, jemioły, cięcia z podnośnika -12 szt.
-zacieniacze – żagle wraz z montażem – 4 szt.
-wiaty piknikowe na placu zabaw wraz z montażem – 2 szt.
-ławki z wysokim oparciem wraz z montażem – 3 szt.
-siedzisko z leżakami wraz z montażem – 2 szt.
-ławki huśtawki wraz z montażem – 1 szt.