Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Rewitalizacja zielonych płuc miasta Brodnicy

  • Rok inwestycji: 2022 r.

  • Miejsce inwestycji: Park Jana Pawła II

  • Łączna kwota inwestycji: 7 881 630,00 zł

Opis inwestycji

Zadanie zrealizowano, zakres prac obejmował:

-wykonanie przebudowy istniejącego oświetlenia z wymianą kabli i słupów

-modernizację istniejących alejek

-budowę ścieżki rowerowej

-przebudowę placu zabaw z wyposażeniem w nowe urządzenia

-budowę systemu nawodnienia

-przebudowę kanalizacji deszczowej

-wymianę balustrady od strony rzeki

-powierzchniową naprawę stopni betonowych

-montaż ławek, koszy na odpady i tablic informacyjnych

-pielęgnację drzew i krzewów oraz trawników.