Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Roboty wykończeniowe segmentu nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Brodnicy

  • Rok inwestycji: 2011 r.

  • Miejsce inwestycji: Szkoła Podstawowa nr 2, 4, ZS nr 1

  • Łączna kwota inwestycji: 108 185,71 zł

Opis inwestycji

Zadanie zakończono 14.09.2011 r. Zakres prac:

-roboty przygotowawcze

-podbudowa pod nawierzchnie i obramowania

-montaż urządzeń zabawowych i elementów małej architektury

-nawierzchnie bezpieczne placu zabaw

-szata roślinna.