Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Roboty wykończeniowe segmentu nr 1 w Zespole Szkół Nr 1

  • Rok inwestycji: 2012 r.

  • Miejsce inwestycji: Zespół Szkół Nr 1

  • Łączna kwota inwestycji: 775 581,21 zł

Opis inwestycji

W wyniku realizacji inwestycji powstały następujące pomieszczenia użytkowe: pracownia informatyczna, fizyko-chemiczna, językowa, multimedialna, biologiczna, pomieszczenie serwera, księgowość, sekretariat, gabinet dyrektora, inne pomieszczenia gospodarcze. Powierzchnia użytkowa całkowita 810,86 m2. Zadanie zakończono 13.08.2012 r., zakres robót obejmował:

1.Branża budowlana:
podłoża i ławy fundamentowe, roboty murowe wewnętrzne, tynki i gładzie, stolarka ścianki wewn. PCV, izolacje i posadzki, studzienki i kanały wewnątrz budynku, elementy ślusarsko – kowalskie, elewacje, chodniki.
2. Branża elektryczna:
tablice rozdzielcze i włz, instalacja oświetlenia i gniazd, instalacja odgromowa i poł. wyrównawcze, oświetlenie zewnętrzne, montaż UPS,
3. Branża sanitarna:
wewnętrzna instalacja c.o, wewnętrzna instalacja wodociągowa i c.w.u., wewnętrzna instalacja kanalizacyjna, przyłącze kanalizacyjne,
4. Branża teletechniczna:
instalacja sygnalizacji włamania, instalacja sieci komputerowej, instalacja sieci telewizji kablowej, instalacja telefoniczna.