Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Rotory napowietrzające 11 kW

  • Rok inwestycji: 2018-2022

  • Miejsce inwestycji: Oczyszczalnia ścieków - Brodnica, ul. Ustronie 20 A

  • Łączna kwota inwestycji: 699 199,24 zł

Opis inwestycji

W ramach zadania sukcesywnie wymieniano stare, wyeksploatowane urządzenia napowietrzające powierzchniowo na nowoczesne konstrukcje produkcji REDOR Polska. W ramach zadania zakupiono i zamontowano 7 nowych urządzeń.