Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej z miejscowości Osiek przez wieś Gorczenica (gmina Brodnica) do miasta

  • Rok inwestycji: 2020 r.

  • Miejsce inwestycji: Osiek, Gorczenica, Brodnica

  • Łączna kwota inwestycji: 472 870,06 zł

Opis inwestycji

Gmina Miasta Brodnicy partycypowała w kosztach budowy zadania pn: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej z miejscowości Osiek przez wieś Gorczenica (gmina Brodnica) do miasta” partycypacja w kosztach budowy na dokumentacje 25 000,00 zł, a na realizację 447 870,06 zł, odcinek Gminy Miasta Brodnicy 1,46 km.