Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Rozbudowa Izar Net

  • Rok inwestycji: 2021 r.

  • Miejsce inwestycji: Lidzbarska 33

  • Łączna kwota inwestycji: 8 000,00 zł

Opis inwestycji