Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Rozbudowa sieci deszczowej ul. majora Henryka Sucharskiego, Anieli Krzywoń, Wiejska, Świętokrzyska

  • Rok inwestycji: 2019 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. majora Henryka Sucharskiego, Anieli Krzywoń, Wiejska, Świętokrzyska

  • Łączna kwota inwestycji: 88 200,00 zł

Opis inwestycji

Rozbudowano sieć deszczową ww. ulicach oraz wybudowano studnię z włazem ażurowym na terenie tłoczni ścieków przy ul. Świętokrzyskiej.