Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Rozbudowa sieci deszczowej w ul. Moniuszki

  • Rok inwestycji: 2019 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Moniuszki

  • Łączna kwota inwestycji: 44 700,00 zł

Opis inwestycji

Zadanie wykonano, rozbudowano sieć deszczową w ul. Moniuszki w Brodnicy.