Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Rozbudowa sieci deszczowej w ul. Wodnej

  • Rok inwestycji: 2019 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Wodna

  • Łączna kwota inwestycji: 24 300,00 zł

Opis inwestycji

Wybudowano dodatkowe wpusty uliczne oraz zamontowano zawór przeciw zalewowy na wylocie kanalizacji deszczowej zlokalizowanej przy ulicy Wodnej.