Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Rozbudowa ujęcia wody „Karbowo”

  • Rok inwestycji: 2016-...

  • Miejsce inwestycji: Karbowo

  • Łączna kwota inwestycji: 182 313,06 zł

Opis inwestycji

Budowa nowej studni głębinowej z wyposażeniem i podłączeniem do s.u.w.