Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Samochód dostawczy VW Transporter

  • Rok inwestycji: 2014 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Lidzbarska 33

  • Łączna kwota inwestycji: 87 619,26 zł

Opis inwestycji