Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Separator piasku

  • Rok inwestycji: 2022 r.

  • Miejsce inwestycji: Oczyszczalnia ścieków - Brodnica, ul. Ustronie 20 A

  • Łączna kwota inwestycji: 12 135,80 zł

Opis inwestycji

W ramach zadania zmontowano zakupiony wraz z kontenerami stacji zlewnych separator piasku. Urządzenie zainstalowano w suszarce piasku nr 3. Ponadto wykonano instalację elektryczną, sterowanie i przewody technologiczne doprowadzające pulpę piaskową
i odprowadzające odseparowane ścieki. Piasek z przenośnika separatora kierowany jest
do kontenera samowyładowczego.