Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Sieć i przyłącza

  • Rok inwestycji: 2014 r.

  • Miejsce inwestycji: na ul. Kościelna, Tylna, Zamkowa, Przedzamcze, Stare Miasto(sieć osiedlowa),Polna, Sądowa, 700 lecia 1 i 3, Matejki, Przykop 63

  • Łączna kwota inwestycji: 2 205 394,74 zł

Opis inwestycji