Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Sieć

  • Rok inwestycji: 2018 r.

  • Miejsce inwestycji: Cicha - Morskie OKO

  • Łączna kwota inwestycji: 915 023,85 zł

Opis inwestycji