Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Strefowanie sieci wodociągowej

  • Rok inwestycji: 2017-2021

  • Miejsce inwestycji: Brodnica

  • Łączna kwota inwestycji: 486 739,84 zł

Opis inwestycji

Wprowadzenie systemu monitorowania sieci wodociągowej. Inwestycja miała na celu poprawę efektywności zarządzania siecią. W ramach zadania, teren miasta podzielony został na odrębnie opomiarowane obszary (strefy), na których zamontowano odpowiednio dobrane urządzenia monitorujące: przepływomierze, wodomierze i przetworniki ciśnienia wraz z równoczesnym przekazem i analizą danych. System pozwala na ocenę szczelności sieci oraz przyspiesza proces wykrywania występujących awarii, co z kolei wpływa na zmniejszenie strat wody.