Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

System GIS

  • Rok inwestycji: 2017-2018

  • Miejsce inwestycji: Brodnica

  • Łączna kwota inwestycji: 105 574,80 zł

Opis inwestycji

Zakup systemu GIS.
Sieć wodociągowa jest najniżej położoną siecią, dlatego tak ważne jest, żeby nasi pracownicy korzystali z jak najdokładniejszych map. Podczas awarii istnieje ryzyko uszkodzenia obcej infrastruktury podziemnej (np. sieci ciepłowniczej, energetycznej, gazowej, telekomunikacyjnej). Zdarza się, że sieci podziemne są oddalone od siebie o kilkanaście, kilkadziesiąt centymetrów. Podczas prac podziemnych korzystamy z ciężkiego sprzętu m.in. koparek przez co inne sieci narażone są na uszkodzenie. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brodnicy posiada System Informacji Przestrzennej (GIS – Geographic Information System). W dużym uproszczeniu jest to System, w którym tworzymy interaktywną mapę sieci wod.-kan. Każdy element mapy ma możliwość przypisania informacji i załączników. Każdy element sieci wod.-kan. posiada swoje atrybuty takie jak np. rok budowy, średnice, materiał z którego został wykonany, kto jest właścicielem i inne. Oprócz tego do każdego elementu można dodać załączniki takie jak np. zdjęcia czy dokumenty (warunki techniczne, protokoły odbioru, zeskanowane mapy, filmy z inspekcji itp.). Korzystanie z Systemu Informacji Przestrzennej ułatwia prace i jest ogromną bazą danych o sieciach. Zbiór tych wszystkich informacji pozwala na przeprowadzanie skomplikowanych analiz, łatwego wyszukiwania po atrybutach i szybszego usuwania awarii. Nasi pracownicy mogą wyjechać na awarie zaopatrzeni w odpowiednie materiały i z wiedzą co mogą zastać na miejscu.