Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

System monitoringu

  • Rok inwestycji: 2021 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Malickiego 2

  • Łączna kwota inwestycji: 641 950,00 zł

Opis inwestycji

Wykonanie systemu monitoringu w kotłowni na ul. Malickiego.