Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

System Telekomunikacyjny PLATAN w oczyszczalni ścieków

  • Rok inwestycji: 2022 r.

  • Miejsce inwestycji: Oczyszczalnia ścieków - Brodnica, ul. Ustronie 20 A

  • Łączna kwota inwestycji: 5 965,50 zł

Opis inwestycji

W ramach zadania zakupiono, zmontowano i uruchomiono: serwer telekomunikacyjny, centralę PLATAN PROXIMA (Oczyszczalnia).