Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

System telekomunikacyjny

  • Rok inwestycji: 2022 r.

  • Miejsce inwestycji: Ustronie 2A, 87-300 Brodnica

  • Łączna kwota inwestycji: 19 700,00 zł

Opis inwestycji

Modernizacja systemu telekomunikacyjnego dla obiektów MPWiK.