Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

System telewizji przemysłowej BAZA MPWiK

  • Rok inwestycji: 2021 r.

  • Miejsce inwestycji: Ustronie 2A, 87-300 Brodnica

  • Łączna kwota inwestycji: 67 869,95 zł

Opis inwestycji

Wykonanie monitoringu na obiekcie BAZA MPWiK.