Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

System telewizji przemysłowej SUW Karbowo

  • Rok inwestycji: 2020 r.

  • Miejsce inwestycji: Karbowo, 87-300 Brodnica

  • Łączna kwota inwestycji: 25 030,00 zł

Opis inwestycji

Wykonanie monitoringu na obiekcie SUW Karbowo.