Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

System telewizji przemysłowej

  • Rok inwestycji: 2019 r.

  • Miejsce inwestycji: Oczyszczalnia ścieków - Brodnica, ul. Ustronie 20 A

  • Łączna kwota inwestycji: 30 128,55 zł

Opis inwestycji

W ramach zadania wykonano przewidziany przepisami prawnymi, system telewizji przemysłowej monitorujący teren oczyszczalni ścieków i miejsca przetwarzania odpadów.