Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta w Brodnicy

  • Rok inwestycji: 2018 r.

  • Miejsce inwestycji: Gimnazjum Nr 1 przy ulicy Wiejskiej 6, Hala Sportowa przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 przy ul. 3 Maja 4a”, Szkoła Podstawowa Nr 1 przy ul. 3 Maja 2, Urząd Miejski przy ul. Kamionka

  • Łączna kwota inwestycji: 4 747 493,41 zł

Opis inwestycji

Zadanie zrealizowano:
a/ Gimnazjum Nr 1 przy ulicy Wiejskiej 6
Zakres prac obejmował:
– docieplenie elewacji wraz z wykonaniem tynku i kolorystyki budynków,
– częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
– wymianę parapetów zewnętrznych,
– docieplenie stropodachu wentylowanego granulatem wełny mineralnej i styropapą wraz z pokryciem dachu papą termozgrzewalną,
– docieplenie stropodachów z pokryciem dachu wierzchnią papą termozgrzewalną,
– wymianę istniejących urządzeń instalacji centralnego ogrzewania,
– montaż instalacji solarnej z podłączeniem modułu sterowania kolektorów słonecznych do instalacji elektrycznej,
– demontaż starych i montaż nowych rynien wraz z rurami spustowymi oraz wymiana opierzeń, obróbek blacharskich blacharki,
– wykonanie innych drobnych napraw,
b/ Hala Sportowa przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 przy ul. 3 Maja 4a”
Zakres prac obejmował::
– docieplenie elewacji wraz z wykonaniem tynku i kolorystyki budynków,
– demontaż i ponowny montaż parapetów zewnętrznych,
– docieplenie stropodachów z pokryciem dachu wierzchnią papą termozgrzewalną,
– wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
– wykonanie drobnych prac rozbiórkowych i napraw chodników i placów z kostki betonowej spowodowanych dociepleniem ścian znajdujących się poniżej poziomu gruntu,
– demontaż starych i montaż nowych rynien wraz z rurami spustowymi oraz obróbek blacharskich i opierzeń z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej,
– wykonanie innych drobnych napraw ścian i stropów związanych z montażem instalacji centralnego ogrzewania i wymianą stolarki okiennej i drzwiowej,
– demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej,
– montaż sufitów podwieszanych oraz obudowy przewodów instalacji sanitarnych,
– uzupełnianie bruzd, szpachlowanie oraz malowanie części ścian,
c/ Szkoła Podstawowa Nr 1 przy ul. 3 Maja 2,
Zakres prac obejmował:
– wymianę części stolarki okiennej i stolarki drzwiowej zewnętrznej,
– docieplenie dachu skośnego z wełny mineralnej,
– ocieplenie stropu nad II-gim piętrem (poddasze nieużytkowe – strych),
– demontaż i wymiana instalacji centralnego ogrzewania (wymiana przewodów i grzejników),
– uzupełnienie ubytków i niepotrzebnych bruzd ściennych,
– szpachlowanie i malowanie części ścian, z uwagi na prace instalacyjne,
– wymiana instalacji ciepłej wody użytkowej oraz aparatury poboru c.w.u.,
– wykonanie innych drobnych napraw (prac odtworzeniowych) ścian i stropów związanych z wymianą instalacji centralnego ogrzewania i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
d/ Urząd Miejski przy ul. Kamionka
Zakres prac obejmował:
– docieplenie elewacji w postaci tynku ciepłochronnego,
– demontaż starych i montaż nowych parapetów zewnętrznych,
– demontaż i wykonanie nowych obróbek blacharskich i opierzenia z blachy,
– docieplenie stropodachu,
– wymianę części stolarki okiennej i 1szt. drzwi zewnętrznych,
– demontaż i wymiana instalacji centralnego ogrzewania (wymiana przewodów i grzejników), – demontaż starych i montaż nowych rynien i rur spustowych,
– wykonanie innych drobnych napraw i odtworzenie sufitu podwieszanego,
– wymianę części opraw oświetleniowych.