Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Termomodernizacja budynków w oczyszczalni ścieków

  • Rok inwestycji: 2016-2017

  • Miejsce inwestycji: Oczyszczalnia ścieków - Brodnica, ul. Ustronie 20 A

  • Łączna kwota inwestycji: 277 107,49 zł

Opis inwestycji

W ramach zadania, w budynkach warsztatowym i w kotłowni w oczyszczalni wykonano termomodernizację polegającą na wymianie stolarki okiennej, dociepleniu stropów i ścian zewnętrznych oraz wykonaniu elewacji.