Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Termomodernizacja Pałacu Anny Wazówny w Brodnicy

  • Rok inwestycji: 2013 r.

  • Miejsce inwestycji: Pałac Anny Wazówny

  • Łączna kwota inwestycji: 628 304,75 zł

Opis inwestycji

Termomodernizacja Pałacu Anny Wazówny w Brodnicy. Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Pałacu Anny Wazówny w Brodnicy będącego siedzibą Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej, Urzędu Stanu Cywilnego oraz Informacji Turystycznej. W ramach rzeczowej realizacji projektu zostały zaplanowane wydatki m.in. na: prace budowlano-montażowe, które obejmują:

-wymianę instalacji centralnego ogrzewania

-wymianę drzwi zewnętrznych

-wymianę okien wraz z montażem oraz malowanie elewacji.