Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budżet obywatelski: Tężnia solankowa w Brodnicy

  • Rok inwestycji: 2022 r./2023 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Zamkowa

  • Łączna kwota inwestycji: 675 000,00 zł

Opis inwestycji

Zadanie wykonano, zakres prac obejmował:

-wybudowanie obiektu o konstrukcji drewnianej z pojedynczych elementów posadowionych na żelbetowej płycie fundamentowej z dachem jednospadowym

-wykonano zbiornik solanki wraz z pompą zasilającą tężnię

-przyłącze wodociągowe

-bezpośrednio przy tężni opaskę o szerokości 50 cm z kruszywa mineralnego

-utwardzono teren wokół tężni z nawierzchni mineralnej wodoprzepuszczalnej

-dokonano wymiany części istniejącego utwardzenia z płyt betonowych

-nasadzono zieleń, ustawiono ławki i kosze na śmieci

-doświetlono obiekt.