Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Ulica Nowa – budowa miejsc postojowych wraz z chodnikiem (lewa strona od skrzyżowania z ulicą Kombatantów do istniejącego chodnika)

  • Rok inwestycji: 2014 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Nowa

  • Łączna kwota inwestycji: 34 291,13 zł

Opis inwestycji

Roboty zostały zrealizowane w terminie do dnia 20.08.2014 r. Wykonano:

-roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

-roboty ziemne

-podbudowy

-obrzeża betonowe o wym.: 20×6 cm

-ławy betonowe z oporem pod krawężniki

-chodnik z kostki brukowej betonowej 6 cm – 168,30 m²

-chodnik z kostki brukowej betonowej 8 cm-106,00 m².