Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Urządzenie do neutralizacji odorów

  • Rok inwestycji: 2012-2018

  • Miejsce inwestycji: Oczyszczalnia ścieków - Brodnica, ul. Ustronie 20 A

  • Łączna kwota inwestycji: 64 823,00 zł

Opis inwestycji

Zakupiono i zamontowano instalacje do neutralizacji odorów na terenie otwartym oczyszczalni i kompostowni. Urządzenia służą do zamgławiania powietrza środkami antywodorowymi.