Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Urządzenie placów zabaw przy szkołach podstawowych nr 2, 4 i Szkole Podstawowej w ZS Nr 1 w ramach „Programu Radosna Szkoła”

  • Rok inwestycji: 2011 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Mostowa

  • Łączna kwota inwestycji: 674 577,85 zł

Opis inwestycji

Wykonanie trzech placów zabaw przy szkołach podstawowych.