Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Utwardzenie drogi ul. Półwiejska od ul. Jasnej wzdłuż płotu POM do ul. Granicznej

  • Rok inwestycji: 2017 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Jasna, ul. Graniczna

  • Łączna kwota inwestycji: 46 167,49 zł

Opis inwestycji

Zadanie wykonano, zakres zrealizowanych prac:

-roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

-roboty ziemne

-ławy betonowe z oporem pod krawężniki 6,15 m3

-ułożenie krawężnika betonowego wystającego o wymiarach 15×30 – 107 m

-nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm – 315,00 m2.