Stan inwestycji:

 • Zrealizowana
 • W trakcie
 • W planach

Utwardzenie placu przy ul. Nowej w Brodnicy (bloki nr 1-3)

 • Rok inwestycji: 2023 r.

 • Miejsce inwestycji: ul. Nowa 1

 • Łączna kwota inwestycji: 375 000,00 zł

Opis inwestycji

Zadanie zrealizowano, zakres prac obejmował;

1.wykonanie robót przygotowawczych:

 • odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach liniowych
 • rozebranie nawierzchni z betonu cementowego
 • krawężników
 • wiaty śmietnikowe
 • ogrodzenia wraz fundamentem betonowym

2.Wykonanie:

 • nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej – 50 m2 oraz nawierzchnia z płyta ażurowych o wymiarach 60x40x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej- 930 m2
 • ustawienie poręczy ochronnych rurowych – 33 mb
 • ustawienie krawężników betonowych o wym. 15×30 cm na ławie z oporem.